سازمان سپتامبرى دموکراتیک تصمیمات نیروهای مسلح برای حمایت از مردم فلسطین را برکت می دهد


https://www.saba.ye/en/news3287346.htm

Yemen News Agency SABA
سازمان سپتامبرى دموکراتیک تصمیمات نیروهای مسلح برای حمایت از مردم فلسطین را برکت می دهد
[10/ diciembre/2023]
صنعا 10. دسامبر. 2023 _سبأ_
سازمان سپتامبرى دموکراتیک تصمیمات نیروهای مسلح یمن برای حمایت از مردم فلسطین و مسائل عربی و اسلامی در مقابله با استکبار و تجاوزات صهیونیستی به غزه را برکت داد.
سازمان در بیانیه ای که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری یمن (سبا) رسیده است، از تصمیمات تاریخی، شجاعانه و شرافتمندانه یمن بیان شده توسط رهبر انقلاب سيد "عبدالملک الحوثی" قدردانی کرد. پس از ناتوانی اجلاس سران عربی و اسلامی و همدستی مفتضحانه غرب در حمایت از رژيم جنایتگر است.
وی خاطرنشان کرد كه مواضع یمن بیانگر روحیه عرب گرایی است که بی عدالتی را رد می کند و شجاعت، مردانگی و جوانمردی را برای ایستادن در کنار مظلومان بدون توجه به چالش ها فراهم می کند. بر اساس مسئولیت دینی، اخلاقی و انسانی و هویت ایمانی مردم یمن است.

resource : سبأ