دفتر اجرایی مارب تشدید عملیات نیروهای مسلح علیه رژیم صهیونیستی را برکت می دهد


https://www.saba.ye/en/news3287110.htm

Yemen News Agency SABA
دفتر اجرایی مارب تشدید عملیات نیروهای مسلح علیه رژیم صهیونیستی را برکت می دهد
[09/ diciembre/2023]
مأرب 9. دسامبر. 2023 _سبأ_
دفتر اجرایی استان مأرب در نشست امروز خود به ریاست "علی محمد طعیمان" فرماندار استان، تشدید عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن ناوهای اسرائیلی در بحرين سرخ و عربى در حمايت از مردم فلسطين و صهیونیسم را برکت داد.
در نشست گزارش هایی از سطح خدمات و عملکرد اداری تعدادی از ولسوالى ها، بزرگداشت سالگرد شهید و همچنین میزان اجرای طرح های جامعه و راهکارهای گسترش و تشویق آنها بررسی شد.
فرماندار طعيمان در نشست بر تمایل خود برای اجرای پروژه های خدماتی در زمینه های مختلف و تکمیل اجرای پروژه های متوقف شده به منظور دستیابی به توسعه محلی مطلوب تاکید کرد.
وی بر اهمیت کار به عنوان یک تیم برای تامین نیازهای خدماتی، ارتقای عملکرد ادارات اجرایی و ارتقای سطح خدمات در ولسوالی های آزاد شده تاکید کرد.
سردار سرتیپ "علی الحمزی" دستیار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز بر اهمیت اقدام جدی در بسیج، آگاهی بخشی و تقویت جبهه داخلی تاکید کرد. و همراهی عملیات نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی با آمادگی و بسیج گسترده مردمی برای اجرای هر گزینه ای از سوی رهبری انقلاب در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

resource : سبأ