نیروهای مسلح اعلام می کنند که کشتی هایی که به مقصد رژیم صهیونیستی هستند، در صورت عدم ورود به غذا و داروی غزه عبور نخواهند کرد


https://www.saba.ye/en/news3287105.htm

Yemen News Agency SABA
نیروهای مسلح اعلام می کنند که کشتی هایی که به مقصد رژیم صهیونیستی هستند، در صورت عدم ورود به غذا و داروی غزه عبور نخواهند کرد
[09/ diciembre/2023]
صنعا 9. دسامبر. 2023 _سبأ_
نیروهای مسلح یمن اعلام کردند در صورت وارد نشدن غذا و داروی مورد نیاز آنها به نوار غزه، از عبور کشتی‌هایی که به سمت رژیم صهیونیستی از هر ملیتی باشند، جلوگیری می‌کنند.
نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای که امروز منتشر کردند، توضیح دادند که پس از موفقیت در تحمیل تصمیم خود برای جلوگیری از حرکت کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ و عرب، در نتیجه تداوم کشتارهای هولناک، جنگ نسل کشی و محاصره برادران غزه توسط دشمن صهیونیستی، اعلام می‌کنند که از عبور کشتی‌هایی که به سمت رژیم صهیونیستی با هر ملیتی می‌آیند، جلوگیری می‌کنند و در صورت عدم دریافت غذا و داروی مورد نیاز نوار غزه، هدف قانونی آنها خواهند بود.
نيروهاى مسلح به همه کشتی‌ها و شرکت‌ها نسبت به معامله با بنادر اسرائیل به منظور اطمینان از ایمنی ناوبری دریایی هشدار داد. با تاکید بر تعهد کامل خود به ادامه حرکت تجارت جهانی از طریق بحرین سرخ و عربی برای همه کشتی‌ها و کشورها به جز کشتی‌های مرتبط با اسرائیل یا کشتی‌هایی که کالا را به بنادر اسرائیل حمل می‌کنند.
نیروهای مسلح یمن نیز تایید کردند که این تصمیم را از لحظه اعلام این بیانیه اجرا خواهند کرد.

resource : سبأ