راه اندازی کمپین آگاهی بخشی برای تحریم محصولات اسرائیلی و آمریکایی در ولسوالى بیت الفقیه الحدیده


https://www.saba.ye/en/news3287103.htm

Yemen News Agency SABA
راه اندازی کمپین آگاهی بخشی برای تحریم محصولات اسرائیلی و آمریکایی در ولسوالى بیت الفقیه الحدیده
[09/ diciembre/2023]
الحديده 9. دسامبر. 2023 _سبأ_
امروز کمپین آگاهی بخشی در ولسوالى بیت الفقیه در استان الحدیده به منظور تحریم محصولات اسرائیلی و آمریکایی در راستای کمپین ملی حمایت از الاقصی و مردم فلسطین راه اندازی شد.
این کمپین با توزیع پوسترها و بروشورهای آگاهی بخشی که خواستار تحریم کالاهای صهیونیستی و آمریکایی به عنوان سلاحی مؤثر است، تمام فروشگاه های عمده فروشی و خرده فروشی را هدف قرار می دهد.
در افتتاحیه "حسین سهل" مدیر ولسوالى بر اهمیت تداوم افزایش آگاهی نسبت به تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی و برگزاری رویدادهایی با هدف آگاهی بخشی به دشمن واقعی ملت تاکید کرد. تجسمی از آنچه رهبر شهید حسین بدرالدین الحوثی نسبت به آن هشدار داد و خواستار آن شد.
وی تاکید کرد که سلاح تحریم یکی از مهم ترین سلاح ها برای حمایت از فلسطین است. با اشاره به موضع یمن در حمایت از مردم فلسطین تحت رهبری رهبر انقلاب سيد عبدالملک بدرالدین الحوثی که در شرایط سخت و استثنایی کشور را با درایت و شجاعت رهبری کردند.
در حالی که "طلال زبل" مدیر دفتر صنعت در ولسوالى، توضیح داد که این کمپین از منظر دینی تطبیق می شود و مظهر جهت گیری کشور است که توسط رهبری انقلاب، شورای عالی سیاسی و وزارت صنعت نمایندگی می شود. كه تحریم یک سلاح موثر اقتصادی در مقابله با جنگ صهیونیستی است.
وی تاکید کرد که کشتارها و جنایاتی که علیه مردم غزه روی می دهد نقاب دروغین مدعیان ایمان و عربیت را آشکار می کند. و از ملت‌های عربی و اسلامی می‌خواهند برای تحریم کالاهای شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی حرکت کنند و منتظر مواضع سران رژیم‌های خود نباشند.

resource : سبأ