بیانیه مهم نیروهای مسلح در ساعات آینده منتظر باشید


https://www.saba.ye/en/news3287086.htm

Yemen News Agency SABA
بیانیه مهم نیروهای مسلح در ساعات آینده منتظر باشید
[09/ diciembre/2023]
صنعا 9. دسامبر. 2023 _سبأ_
سرتیپ "یحیی سریع" سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح طی ساعات آینده بیانیه مهمی صادر خواهند کرد.

resource : سبأ