کمیته حمایت از الاقصی خواستار فردا تظاهرات گسترده «با فلسطین برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم»


https://www.saba.ye/en/news3284923.htm

Yemen News Agency SABA
کمیته حمایت از الاقصی خواستار فردا تظاهرات گسترده «با فلسطین برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم»
[30/ noviembre/2023]
صنعا 30. نوامبر. 2023 _سبأ_
کمیته عالی کمپین ملی حمایت از الاقصی در راهپیمایی «با فلسطین برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم» از مردم یمن خواست فردا جمعه تجمع گسترده‌ای برگزار کنند.
این کمیته در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری یمن (سبا) رسیده است، خیابان المطار را محل تجمع مردمی بعدازظهر فردا جمعه در پایتخت صنعا معرفی کرد.

resource : سبأ