افتتاح نمایشگاه تصاویر شهدا در افلح یمن حجه


https://www.saba.ye/en/news3284893.htm

Yemen News Agency SABA
افتتاح نمایشگاه تصاویر شهدا در افلح یمن حجه
[30/ noviembre/2023]
حجه 30. نوامبر. 2023 _سبأ_
"محمد عيشان" مدیر دفتر اداره کل اوقاف استان حجه و "خالد اليزيدى" مدير ولسوالى افلح یمن، نمایشگاه تصاویر شهدا را همزمان با سالگرد شهید افتتاح کردند.
عیشان و الیزیدی از غرفه ها و بخش های نمایشگاه که حاوی تصاویر شهدا و مجسمه های تولیدات نظامی بود، بازدید کردند.
مدیران اوقاف و ولسوالى از فداکاری های شهدا در راه خدا و دفاع از ملت قدردانى کردند و شهدا را مدرسه از سخاوت و عظمت بی شمار دانست.
آنها بر حفظ دستاوردهای شهدا، پیروی از راه آنان، مراقبت از فرزندان و خانواده و تقدیم چیزهای عزیز و ارزشمند تا رسیدن به پیروزی قاطع تاکید کردند.
پس از آن مراسم فرهنگی در سالگرد شهید با حضور خالد الیزیدی مدیر ولسوالى برگزار شد.
مدیر دفتر اوقاف عیشان در مراسم بر اهمیت پیروی از شهدایی که بیشترین نقش را در خنثی کردن نقشه‌های تجاوزکارانه و موجب سربلندی و عزت یمن و مردم یمن کردند، تاکید کرد.

resource : سبأ