فرماندار شبوه از نمایشگاه عکس شهدای استان های اشغالی جنوب و شرق بازديد كرد


https://www.saba.ye/en/news3284886.htm

Yemen News Agency SABA
فرماندار شبوه از نمایشگاه عکس شهدای استان های اشغالی جنوب و شرق بازديد كرد
[30/ noviembre/2023]
صنعا 30. نوامبر. 2023 _سبأ_
"عوض العولقی" فرماندار استان شبوه از نمایشگاه عکس شهدای استان های اشغالی جنوب و شرق در میدان السبعین دبیرخانه پایتخت بازدید کرد.
فرماندار العولقی با همراهی تعدادی از مدیران محلی، دفتر اجرایی و شخصیت های اجتماعی در جریان حفظ محتوای نمایشگاه از جمله تصاویر شهدا از مردم شبوه و استان های جنوبی و شرقی قرار گرفت. که در صف مقدم شرکت کنندگان در نبرد دفاع از میهن، حاکمیت و استقلال آن و مقابله با تجاوزات آمریکایی، سعودی و اماراتی قرار داشتند.
آنها از فداکاری شهدایی که جان خود را برای حفاظت از میهن دادند، قدردانى کردند، در تصویری که عظمت فداکاری، رستگاری، شجاعت و دلاوری در برابر تهاجم وحشیانه را منعکس می کرد.
فرماندار العولقی و همراهانش همچنین از نمایشگاه شهید طه المدانی که شامل تعدادی عکس و ماکت بود که مراحل بسیاری از زندگی جهادی وی در پیروزی بر مسائل ملت و مقابله با تجاوز و مزدوران را به تصویر می‌کشید، بازدید کردند.
فرماندار شبوه تاکید کرد که سربلندی، توانمندی و قدرتی که امروز ملت تجربه می کند به لطف خداوند و فداکاری شهدایی است که جان خود را برای آزادی و کرامت مردم یمن فدا کردند.
وی خاطرنشان کرد كه شهید طه المدانی الگوی همه مردم شریف و آزاده یمن خواهد بود که از تسلیم شدن در برابر کشورهای بیگانه سر باز زدند و با جانفشانی آنها یمن آزاد، عزیز، مستقل و به دور از ولایت و وابستگى بیگانه شده است.

resource : سبأ