فرماندار صنعا مرکز بهداشتی در الجدعان در الحیمه الداخلیه بازرسى کرد


https://www.saba.ye/en/news3284874.htm

Yemen News Agency SABA
فرماندار صنعا مرکز بهداشتی در الجدعان در الحیمه الداخلیه بازرسى کرد
[30/ noviembre/2023]
صنعا 30. نوامبر. 2023 _سبأ_
"عبدالباسط الهادی" فرماندار صنعا از پیشرفت کار در مرکز بهداشتی در منطقه الجدعان در ولسوالى الحیمه الداخلیه بازدید کرد.
الهادی فرماندار به همراه "محمد البشیری" مدیرکل ولسوالى و مدير دفتر بهداشت دکتر "عبدالکریم غبش" در جریان سطح خدمات و مراقبت های ارائه شده توسط مرکز به بیماران در شرایط اورژانس عمومی و بخش هاى تشخيصى قرار گرفتند.
آنها توضیحات مدیر و کارکنان مرکز را در مورد تلاش برای ارائه خدمات پزشکی، تشخیصی و درمانی به بیماران و مشکلات و موانع پیش روی آنها گوش دادند.
فرماندار الهادی بر اهمیت توسعه عملکرد مرکز و حمایت از آن با کادر بهداشتی مناسب با هدف ارائه خدمات گسترده تر به بیماران منطقه بدون نیاز به سفر به شهرستان تاکید کرد.

resource : سبأ