شهردار پایتخت میزان دستاوردهای پروژه پل النصر بازرسى كرد


https://www.saba.ye/en/news3284640.htm

Yemen News Agency SABA
شهردار پایتخت میزان دستاوردهای پروژه پل النصر بازرسى كرد
[29/ noviembre/2023]
صنعا 29. نوامبر. 2023 _سبأ_
امروز شهردار پایتخت دکتر "حمود عباد" از سطح پیشرفت پروژه پل النصر - تقاطع السایله با خیابان النصر در ولسوالى شعوب بازدید کرد.
شهردار پایتخت به همراه مهندس "محمد مداعس" مدیر شرکت آب دبيرخانه و مهندس "احمد المشرقی" مدیر پروژه های ابتکارات در جریان ماهیت کارهای انجام شده در مراحل پروژه پل النصر که 508 متر طول و 17.5 متر عرض دارد، قرار گرفتند. با پیاده روهای عابر پیاده در دو طرف پل برای اتصال دو ساحل السايله و محل عبور شهروندان است.
توضیحات مهندسان در مورد پیشرفت 70 درصدی پروژه و مرحله پایانی که شامل اجرای قطعه بتن معلق در وسط مایع به طول 224 متر است را شنیدند.
عباد بر تمایل به پیگیری و تشدید کار و تسریع در تکمیل این پروژه راهبردی مطابق با مشخصات مهندسی و فنی تعیین شده تاکید کرد که توسط مقامات محلی تحت رهنمودهای رئیس شورای عالی سیاسی برای تکمیل پروژه ای که در نتیجه تهاجم و محاصره متوقف شده بود، تمویل می شود.
وی به کارهای بتنی انجام شده، کیفیت کار و مراحل تکمیل پروژه پل النصر اشاره کرد. از مهندسان خواست که به تشدید کار ادامه دهند و به سرعت فاز نهایی پروژه را تکمیل کند.

resource : سبأ