سخنرانی مهم رئیس المشاط به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد 30 نوامبر منتظر باشید


https://www.saba.ye/en/news3284596.htm

Yemen News Agency SABA
سخنرانی مهم رئیس المشاط به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد 30 نوامبر منتظر باشید
[29/ noviembre/2023]
صنعا 29. نوامبر. 2023 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی امروز به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد 30 نوامبر با شکوه، در جمع توده های مردم یمن سخنرانی مهمی ایراد می کند. و در جریان آن تحولات فلسطین و یمن را مورد بحث قرار می دهد.

resource : سبأ