رئیس جمهور المشاط پنجاه و سومین روز ملی سلطنت را به سلطان عمان تبریک گفت


https://www.saba.ye/en/news3281412.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط پنجاه و سومین روز ملی سلطنت را به سلطان عمان تبریک گفت
[17/ noviembre/2023]
صنعا 17. نوامبر. 2023 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی فرستاد پیامی به سلطان "هیثم بن طارق آل سعید" سلطان سلطان نشین عمان تبریک گفت به مناسبت جشن‌های مردم عمانی در پنجاه و سومین روز ملی سلطنت است.
گفت در آن :
با کمال خرسندی، گرم ترین تبریکات خود را به مناسبت جشن های مردم برادرتان در پنجاه و سومین روز ملی سلطنت به اعلیحضرت تقدیم می کنم. و از خداوند متعال سلامتی، بهروزی و پیشرفت و کامیابی مستمر را برای کشور عزیزتان خواستارم.
درخشش پر برکت عید 53، سفر خیری است که در آن به دستاوردهای تمدنی و توسعه ای دست یافتید که همه بخش های سلطنت را شامل می شد. اکنون ثمره رهبری فرزانه و فرزانه شما را می چیند که مردم عمان و همه مردم عرب و اسلام به آن افتخار می کنند.
ما در جمهوری یمن از تلاش های مستمر شما برای توقف تجاوز و پایان دادن به محاصره در همه اشکال آن برای دستیابی به استقلال کامل برای مردم یمن قدردانی می کنیم از این فرصت استفاده می‌کنیم و سپاس عمیق خود را از اعلیحضرت، و بر تمایل خود برای تعمیق پیوندهای برادری بین دو ملت برادرمان به نفع هر دو کشور تأکید می کنیم.

resource : سبأ