62 مورد نقض آتش‌بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در استان الحدیدة طی 24 ساعت گذشته ثبت شده‌است


https://www.saba.ye/en/news3275936.htm

Yemen News Agency SABA
62 مورد نقض آتش‌بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در استان الحدیدة طی 24 ساعت گذشته ثبت شده‌است
[28/ octubre/2023]
الحدیده 28. اكتبر . 2023 _سبأ_
اتاق عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی در استان الحدیده گزارش داده‌اند که نیروهای ائتلاف سعودی در 24 ساعت گذشته استان الحدیده یمن را هدف حملات راکتی، موشکی و توپخانه قرار داده، 62 بار نقض آتش‌بس در این استان را ثبت کرده‌اند.
یک منبع در اتاق عملیات به خبرگزاری یمن (سبأ) گفت که از جمله يک مورد پرواز هواپیماهای جنگی در حيس وایجاد استحکامات نظامی و دفاعی بود.
این منبع خاطرنشان کرد که نیروهای متجاوز همچنين شامل پرواز 4 هواپیماهای جنگی در حریم هوایی حيس ومقبنه و 5 حمله توپخانه‌ای و موشکی و با 52 تیراندازی با مختلف اسلحه‌ها آتش‌بس نقض کرده‌است.

resource : سبأ