هفت شهروند بر اثر تیراندازی ارتش عربستان در صعده مجروح شدند


https://www.saba.ye/en/news3275886.htm

Yemen News Agency SABA
هفت شهروند بر اثر تیراندازی ارتش عربستان در صعده مجروح شدند
[28/ octubre/2023]
صعده 28. اكتبر. 2023 _سبأ_
هفت شهروند امروز بر اثر تیراندازی ارتش سعودی در ولسوالى ها منبه و شدا در استان صعده زخمی شدند.
یک منبع امنیتی در صعده توضیح داد که در نتیجه حمله توپخانه‌ای سعودی به منطقه آل الشیخ در ولسوالى مرزی منبه، چهار شهروند جداگانه زخمی شدند.
منبع خاطرنشان کرد كه در پی تداوم هدف قرار دادن مناطق مرزی، سه شهروند بر اثر تیراندازی ارتش سعودی در ولسوالى مرزی شدا مجروح شدند.

resource : سبأ