شورای عالی سیاسی: اوضاع را از نزدیک رصد می کنیم و در قبال جنگ نسل کشی غزه بیکار نخواهیم ماند


https://www.saba.ye/en/news3275162.htm

Yemen News Agency SABA
شورای عالی سیاسی: اوضاع را از نزدیک رصد می کنیم و در قبال جنگ نسل کشی غزه بیکار نخواهیم ماند
[25/ octubre/2023]
صنعا 25. اكتبر. 2023 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی، آخرین تحولات در خصوص تلاش های سیاسی انجام شده در خصوص مذاکرات با ریاض را به اطلاع اعضای شورا رساند.
در نشست که صبح امروز به ریاست رئیس شورای عالی سیاسی برگزار شد، تعدادی از گزارش ها و نظریات در خصوص تحولات ریشه ای و تلاش های موجود در خصوص ساختارهای نهادی، دولت صلاحیت ها، ماهیت تشکیل و کار آن بررسی شد. و همچنين تلاش برای دستیابی به جاه طلبی مردم برای اصلاح، ساختن و توسعه نهادهای دولتی است.
در نشست از دولت موقت به رهبری دکتر "عبدالعزیز بن حبتور" که با مسئولیت و صداقت تمام به مدیریت امور عمومی ادامه می دهد، تشکر و قدردانی می شود.
در نشست آخرین تحولات فلسطین اشغالی مورد بررسی قرار گرفت. و تاکید کرد كه جنایات شنیع و کشتارهای نسل کشی دشمن صهیونیستی علیه مردم فلسطین، و آنچه نوار غزه با حمایت آمریکا و غرب در معرض آن قرار دارد چهره زشت و وحشیانه آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی را برای همه جهان آشکار می کند، رژیم های عادی عربی و اسلامی که از تمام انسانيت خلع شده است و از رژیم صهیونیستی و كشتن آن علیه مردم فلسطین حمایت می کنند، محکوم می کند.
موضع قاطع و اصولی جمهوری یمن را در حمایت از آرمان فلسطین، ملت فلسطین و جنبش های مقاومت اسلامی تجدید کرد. با تاکید بر اینکه عبور از خطوط قرمز مستلزم انجام وظیفه دینی و اصولی یمن در این زمینه است.
همچنین تاکید کرد که صنعا به دقت اوضاع را زیر نظر دارد و در جنگ نسل کشی علیه مردم ما در غزه بیکار نخواهد ماند.
شورا از حرکت میلیونى مردم یمن در پایتخت صنعا و مراکز استان‌ها برای حمایت از مردم فلسطین و الاقصی و تشکیل کمیته عالی برای حمایت از الاقصی و سازماندهی روند کمک‌ها قدردانی کرد.
شورا از همه کشورهای عربی و اسلامی خواست تا در قبال جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در نوار غزه متحد شوند و موضع صحیحی اتخاذ کنند. و حمایت از مردم فلسطین با سلاح، پول و موقعیت، و تثبیت وضعیت نارضایتی و خصومت نسبت به دشمنان ملت، اعم از یهودی و آمریکایی، در برنامه های درسی رسانه ای و مدارس است.
همچنین از ملت‌های امت عربی و اسلامی خواست تا کالاهای آمریکایی-صهیونیستی را تحریم کنند زیرا این کالاها سلاحی مؤثر علیه آنهاست.
شورا از مردم عرب و اسلامی که بیرون آمدند و همبستگی خود را با مردم فلسطین و جنایات نسل کشی که نوار غزه در معرض آن قرار می گیرد، ستایش کرد.
علاوه بر این، شورای عالی سیاسی در مقابل آنچه که استان های شرقی در اثر طوفان شدید (تيج) به استان المهره در معرض آن قرار گرفتند، ایستاد. که خسارت شدیدی به شهروندان و اموال آنها وارد کرد و کشورهای متجاوز و مزدوران آنها را مسئول کامل هرگونه سهل انگاری و کوتاهی آنها در اتخاذ تدابیر ایمنی علیرغم آگاهی قبلی از طوفان دانست.

resource : سبأ