وزیر نفت میلاد پیامبر اکرم (ص) را به رهبر انقلاب و رئیس شورای سیاسی تبریک گفت


https://www.saba.ye/en/news3267767.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر نفت میلاد پیامبر اکرم (ص) را به رهبر انقلاب و رئیس شورای سیاسی تبریک گفت
[27/ septiembre/2023]
صنعا 27. سپتامبر. 2023 _سبأ_
"احمد عبدالله دارس" وزیر نفت و مواد معدنی با صدور پیامی به رهبر انقلاب جناب آقای "عبدالملک بدرالدین الحوثی" و جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای سیاسی عالى در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) تبريک گفت.
وزیر نفت در پیامی این مناسبت بزرگ دینی مصادف با جشن‌های اعیاد ملی مردم یمن را به رهبر انقلاب و رئیس شورای عالی سیاسی تبریک و تهنیت گفت.
وی خاطرنشان کرد كه گرامیداشت این سالگرد معطر مردم یمن در پرتو تجاوزات وحشیانه و محاصره ای که در معرض آن قرار گرفته اند، پیام قوی مردمی به کشورهای متجاوز و استکبار جهانی با قدرت پایبندی و پیوند یمنی ها به پیامبر اکرم و سیره معطر ایشان است.
وزیر دارس خاطرنشان کرد كه جشن گرفتن این مناسبت بزرگ دینی مظهر استحکام پیوند و همدردی مردم یمن با رسول بشریت و رحمت عطا شده به جهانیان و تأیید استواری و پایداری آنها در برابر ظالمان و نیروهای ظالم است.

resource : سبأ