دفتر اجرایی چشم انداز ملی رویکرد رهبر انقلاب در ایجاد تغییرات بنیادین را برکت می دهد


https://www.saba.ye/en/news3266746.htm

Yemen News Agency SABA
دفتر اجرایی چشم انداز ملی رویکرد رهبر انقلاب در ایجاد تغییرات بنیادین را برکت می دهد
[23/ septiembre/2023]
صنعا 23. سپتامبر. 2023 _سبأ_
دفتر اجرایی چشم انداز ملی به آنچه از سوی رهبر انقلاب جناب آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی مبنی بر ایجاد تغییرات اساسی در نهادهای دولتی اعلام شد، برکت داد.

دفتر اجرایی مدیریت چشم انداز طی بیانیه ای که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری یمن (سبا) رسیده است، تسلیم مطلق خود را نسبت به آنچه در بیانات رهبر انقلاب درج شده، حمایت خود از این رویکرد را تأیید کرد و حمایت آن از هرگونه تصمیم و تغییر برای دستیابی به اصلاحات مطلوب نهادهای دولتی است.

این بیانیه رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب را نقطه شروعی قوی دانست که مرحله جدیدی را در راستای خواسته های مردم یمن ایجاد می کند همچنین بیانگر یک ضرورت ملی و یک مطالبه مردمی برای تقویت پایداری یمن در برابر دشمنان و دستیابی به اهداف انقلاب شکوهمند 21 سپتامبر است.

resource : سبأ