رئیس جمهور المشاط پروژه ملی انرژی های تجدیدپذیر را در الحدیده افتتاح کرد


https://www.saba.ye/en/news3263453.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط پروژه ملی انرژی های تجدیدپذیر را در الحدیده افتتاح کرد
[10/ septiembre/2023]
الحديده 10. سپتامبر. 2023 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی امروز فاز اول و دوم طرح ملی انرژی های تجدیدپذیر را با ظرفیت 20 مگاوات یکی از پروژه های صندوق حمایت و توسعه استانداری الحدیده افتتاح کرد.
رئیس المشاط در افتتاحیه از پروژه و بهره برداری از فازهای اول و دوم نیروگاه خورشیدی به عنوان بخشی از پروژه های راهبردی برای کاهش آلام مردم الحدیده تقدیر کرد.
رئیس جمهور المشاط همچنین سنگ بنای فاز سوم و چهارم نیروگاه 20 مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را گذاشت.
رئیس المشاط این پروژه را یک منبع کیفی و استراتژیک برای تامین نیازهای برق استان الحدیده دانست.
وی ادامه کاهش تعرفه برق را با محاسبه 200 کیلووات اول مصرف برق خانگی برای تمامی مشترکین الحدیده به قیمت 100 ریال در هر (کیلووات - ساعت) در طول سال هدایت کرد.
رئيس شوراي عالي سياسي سنگ بناي چند پروژه در حوزه كشاورزي، برق و آب را گذاشت به تامین مالی شده توسط صندوق حمایت و توسعه استان حدیده، با هزینه 2,518,488 دلار است.
این پروژه ها در راه اندازی کارخانه خوراک (گاو – گوسفند – جوجه) با ظرفیت تولید ده تن در ساعت نمایندگی دارند و احداث ایستگاه انرژی خورشیدی در جزیره کامران به ظرفیت (500) کیلووات و تامین و نصب سیستم های پمپاژ خورشیدی برای 23 پروژه در تعدادی از ولسوالى های استان است.

resource : سبأ