دشمن صهیونیستی مادر و خواهر کودک باسل عیاد اهل قدس را بازداشت کرد


https://www.saba.ye/en/news3262743.htm

Yemen News Agency SABA
دشمن صهیونیستی مادر و خواهر کودک باسل عیاد اهل قدس را بازداشت کرد
[07/ septiembre/2023]
قدس اشغالى 7. سپتامبر. 2023 _سبأ_
نیروهای دشمن صهیونیستی عصر امروز چهارشنبه مادر و خواهر این کودک به نام باسل عیاد را در شهرک جبل المکبر در جنوب قدس پس از بازداشتى اوایل روز بازداشت کردند.

و خبرگزاری فلسطینی «وفا» اعلام کرد که نیروهای دشمن صهیونیستی کودکی به نام ایاد را در نزدیکی باب الخلیل یکی از دروازه های شهر قدیم در قدس اشغالی بازداشت کردند و مدعی شدند وی عملیات چاقوکشی انجام داده است.

نیروهای دشمن به خانه کودک عیاد در محله املسون در شهر جبل المکبر یورش بردند و قبل از بازداشتی مادر و خواهرش او را تفتیش کردند.

resource : سبأ