102 مورد نقض آتش‌بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در استان الحدیدة طی 24 ساعت گذشته ثبت شده‌است


https://www.saba.ye/en/news3260431.htm

Yemen News Agency SABA
102 مورد نقض آتش‌بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در استان الحدیدة طی 24 ساعت گذشته ثبت شده‌است
[27/ agosto/2023]
الحدیده 27 . اوت . 2023 _سبأ_
اتاق عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی در استان الحدیدة گزارش داده‌اند که نیروهای ائتلاف سعودی در 24 ساعت گذشته استان الحدیده یمن را هدف حملات راکتی، موشکی و توپخانه قرار داده، 102 بار نقض آتش‌بس در این استان را ثبت کرده‌اند.
یک منبع در اتاق عملیات به خبرگزاری یمن (سبأ) گفت که از جمله 4 مورد پرواز هواپیماهای جنگی در مقبنه وحيس وایجاد استحکامات نظامی و دفاعی در الجبليه و حيس بود
این منبع خاطرنشان کرد که نیروهای متجاوز همچنين شامل 9 مورد پرواز هواپیماهای جنگی در حریم هوایی حيس ومقبنه و الجبليه و 7 حمله توپخانه‌ای و موشکی الجبليه ومقبنه و با 75 تیراندازی با مختلف اسلحه‌ها آتش‌بس نقض کرده‌است.

resource : سبأ