نیروهای دشمن صهیونیستی سه جوان فلسطینی را در نابلس دستگیر کردند


https://www.saba.ye/en/news3245570.htm

Yemen News Agency SABA
نیروهای دشمن صهیونیستی سه جوان فلسطینی را در نابلس دستگیر کردند
[10/ junio/2023]
نابلس 10. ژوئن. 2023 _سبأ_
نیروهای دشمن صهیونیستی عصر امروز شنبه سه جوان فلسطینی را در شهر نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی دستگیر کردند.

و این خبرگزاری به نقل از منابع محلی فلسطین : نیروهای دشمن صهیونیستی این سه جوان را در پاسگاه دیر شرف در غرب شهر دستگیر کردند.

همان منابع اعلام کردند که نیروهای دشمن این جوانان را به مقصد نامعلومی منتقل کردند.

resource : سبأ