رئیس مجلس نمایندگان به همتای خود سوئدی تبریک گفت


https://www.saba.ye/en/news3244906.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس مجلس نمایندگان به همتای خود سوئدی تبریک گفت
[06/ junio/2023]
صنعا 6. ژوئن. 2023 _سبأ_
"یحیی علی الراعی" رئیس مجلس نمايندگان به مناسبت روز ملی کشورش به "آندریاس نورلین" رئیس پارلمان سوئد تبریک گفت.

resource : سبأ