بحث در مورد مداخلات کمیسیون بین المللی در بخش بهداشت در تعز


https://www.saba.ye/en/news3244699.htm

Yemen News Agency SABA
بحث در مورد مداخلات کمیسیون بین المللی در بخش بهداشت در تعز
[05/ junio/2023]
تعز 5. ژوئن. 2023 _سبأ_
"فواد هایل" معاون استاندار تعز و دکتر "عبدالملک المتوکل" رئیس دفتر بهداشت امروز با نمایندگان سپاه بین المللی پزشکی در مورد جنبه های حمایت از سکتور صحی در ولسوالی ها از خدیر و مقبنه و ماویه گفتگو كرد.

در این نشست تلاش های سازمان برای تامین بخشی از نیازهای مراکز و واحدهای بهداشتی استان در دوره گذشته و همچنین طرح و نیازهای مراکز بهداشتی درمانی در مناطق هدف بررسی شد.

المتوکل بر اهمیت گسترش فعالیت‌های سازمان‌ها به‌منظور پشتیبانی از زیرساخت‌های تأسیسات بهداشتی و تکمیل تأمین تجهیزات و لوازم پزشکی که آنها را قادر می‌سازد خدمات بهداشتی خود را به طور کامل ارائه دهند، تأکید کرد.

در این نشست نائب مدير دفتر بهداشت استانداری دکتر "فضل القباطی" و مدیر اداره سازمان ها دکتر "حمود القارح" حضور داشتند.

resource : سبأ