رئیس مجلس نمایندگان به همتایان اتیوپیایی و آرژانتینی خود تبریک گفت


https://www.saba.ye/en/news3242603.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس مجلس نمایندگان به همتایان اتیوپیایی و آرژانتینی خود تبریک گفت
[25/ mayo/2023]
صنعا 25. مه. 2023 _سبأ_
"یحیی علی الراعی" رئیس مجلس نمایندگان با ارسال پیامی به "تاجيسی تشافو" رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی به مناسبت روز ملی کشورش را تبریک گفت.

رئیس مجلس نمایندگان همچنین با ارسال پیامی به "سیسیلیا مورو" رئیس پارلمان آرژانتین، به مناسبت روز ملی کشورش را تبریک گفت.

resource : سبأ