یراندازی به سمت راهپیمایی "صهیونیست ها" در حریم هوایی سوریه


https://www.saba.ye/en/news3242454.htm

Yemen News Agency SABA
یراندازی به سمت راهپیمایی
[24/ mayo/2023]
قدس اشغالی 24. مه. 2023 _سبأ_
یکی از هواپیماهای رژیم صهیونیستی در حریم هوایی سوریه هدف گلوله قرار گرفت.

به گزارش "فلسطین امروز" سخنگوی ارتش دشمن صهیونیستی امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که این پهپاد در حال انجام یک ماموریت معمولی بوده و ارتش در پاسخ به آن منطقه ای را که تیراندازی از آن زیر نظر گرفته شده، شلیک کرده است.

ارتش نشان داد که راهپیمایی ماموریت خود را بدون آسیب به پایان رساند.

resource : سبأ