فرماندار پایتخت از دوره‌های تابستانی در بخشداری الثورة بازدید می‌کند


https://www.saba.ye/en/news3240669.htm

Yemen News Agency SABA
فرماندار پایتخت از دوره‌های تابستانی در بخشداری الثورة بازدید می‌کند
[16/ mayo/2023]
صنعا 16. مه. 2023 _سبأ_ حمود عباد فرماندار پایتخت و خالد المدانی معاون ارشد دبیرخانه امروز از فعالیت‌های دوره‌های تابستانی در بخشداری الثورة بازدید کردند.

جای که عباد و المدانی به همراه شرف الهادی رئیس کمیته برنامه ریزی و توسعه مالی شورای محلی و معاون قناف المرانی از جریان روند پیشرفت فعالیت‌ها و برنامه‌های که دانش آموزان در مراکز شهید الصماد، العمودی، النهضه و الرحمن مطلع شدند.

فرماندار پایتخت به اهمیت دوره‌های تابستانی و نقش آن در شکل گیری و شکوفایی شخصیت و رفتار جوانان و جوانان، شکوفایی مهارت‌ها و توانمندی‌های آنها و تهذیب استعدادهای آنها در زمینه‌های مختلف اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در دوره های تابستانی برنامه ها، معارف دینی، علمی و فرهنگی و فعالیت های مختلف با هدف شکل گیری شخصیت ثبت نام کنندگان و تقویت روحیه تعلق به وطن و هویت ایمانی ارائه می شود وی همچنین به افزایش روزافزون آن دانش‌آموزان و تقاضای زیاد آنها برای شرکت دوره‌های تابستانی امسال اشاره کرد.

معاون ارشد دبیرخانه نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که این بازدیدها با هدف حمایت و ایجاد انگیزه در دانشجویان دوره‌های تابستانی که به آنها را امکان استفاده بهینه از فعالیت‌های آن با هدف ارائه علوم و دانش مفید و مصون سازی آنها از فرهنگ های نادرست و جنگ نرم می دهد.

وی از والدین خواست تا فرزندان خود را تشویق کنند تا از تعطیلات تابستانی استفاده کنند به گونه‌ای که به گسترش ادراکات و دانش و نظم، تعهد و ارزش‌های که می آموزند کمک کند.

در حالی که رئیس این بخشداری، عقیل السقاف، اشاره کرد که دوره‌های تابستانی این ریاست بالغ بر 37 مرکز تابستانی آزاد، شش مرکز معمولی و پنج مرکز تعطیل، با چهار هزار و 700 دانش آموز است.

resource : سبأ