تعدادی از رهبران احزاب ضد تجاوزات از دوره‌های تابستانی در بخشداری الوحده بازدید می‌کنند


https://www.saba.ye/en/news3240652.htm

Yemen News Agency SABA
تعدادی از رهبران احزاب ضد تجاوزات از دوره‌های تابستانی در بخشداری الوحده بازدید می‌کنند
[16/ mayo/2023]
صنعا 16. مه. 2023 _سبأ_ تعدادی از رهبران ائتلاف احزاب سیاسی ضد تجاوزات امروز از دوره‌های تابستانی مدرسه امام محمد بن عبدالله النفس الزکیه و مسجد عذبان در بخشداری الوحده دبیرخانه پایتخت بازدید کردند.

جای که عضو مجلس شورا، مصلح ابو شعر، معاون رئیس ائتلاف احزاب ضد متجاوز، محمد الشرفی، صادرکننده گزارش‌ها دکتر خیری السعدی، و اعضای کمیته اجرایی، دکتر صادق عجان و دکتر عارف العامری از جریان فعالیت‌های دوره‌های تابستانی در دو مرکز و میزان تعامل طلاب با برنامه‌های خود در زمینه‌هایی مذهبی، علمی، ورزشی و فرهنگی مطلع شدند.

بازدیدکنندگان به همراه مدیر اداره واحد، سامی حمید، که مسئول مرکز تابستانی بسته امام محمد بن عبدالله بود، توضیحاتی را در مورد میزان مشارکت 340 دانش آموز و تعامل آنها با دانش‌آموزان برنامه‌ها و فعالیت‌های تابستانی به ویژه حفظ قرآن کریم و درس‌هایی از هدایت الهی و تقویت در موضوعات علمی فرهنگ قرآنی شنیدند.

ابوشعر، الشرفی، السعدی و عجان در این بازدید بر اهمیت برگزاری دوره‌های تابستانی در توسعه توانمندی‌های چ جوانان و ارائه مهارت‌ها و دانش علمی و مصون سازی آنها از افکار مخرب و خطرات جنگ نرم تاکید کردند.

آنان دوره‌های تابستانی پایگاه فکری و فرهنگی نسل‌ها در علوم دینی و معرفتی، ترویج فرهنگ قرآنی، تثبیت هویت و تعلقات ملی، رشد آگاهی و مشعل آزادی، سربلندی و عزت در جان آنها دانستند.

بازدیدکنندگان خواستار تلاش همگانی برای حمایت از دوره‌های تابستانی و تشویق دانش آموزان به بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی آن و مصونیت از فرهنگهای غلط و جنگ نرم نیروهای استکباری علیه ملت برای دلسردی فرزندان و تحریف هویت شدند.

آنها از زحمات مسئولان برگزاری دوره‌های تابستانی و برنامه‌ها و فعالیت‌های آنها به ویژه در زمینه حفظ قرآن کریم و علوم آن، ترویج فرهنگ قرآنی و دروس تقویتی در موضوعات علمی و همچنین تقویت آگاهی‌ها از توطئه‌های علیه ملتی که هویت آن ملت را هدف قرار داده است، قدردانی کردند.

resource : سبأ