فرماندار صعده از مراکز دوره‌های تابستانی بخشداری رازح بازدید می‌کند


https://www.saba.ye/en/news3240615.htm

Yemen News Agency SABA
فرماندار صعده از مراکز دوره‌های تابستانی بخشداری رازح بازدید می‌کند
[16/ mayo/2023]
صعده 16. مه. 2023 _سبأ_ محمد عوض فرماندار صعده از مراکز دوره‌های تابستانی در تعدادی از مراکز بسته و باز در بخشداری مرزی رازح بازدید کرد.

فرماندار عوض با همراهی فرمانده نیروهای مرزبانی، سرلشکر بندر العمری، عضو مجلس شورا، عباس مقیت، مسئول اداره فرعی دوره‌های تابستانی استانداری عبدالله الجلال و مدیر اداره بخشداری حسن الحاج از مسئولین دوره‌های تابستانی توضیحاتی را در مورد پیشرفت فعالیت‌ها و برنامه‌ها در تمامی زمینه ها شنید.

فرماندار صعده تائید کرد که دوره‌های تابستانی مردان را می سازد و به آنها قرآن و علوم آن، سیره پیامبر، سیره محمدی، سیره اهل بیت علیهم السلام و تاریخ کامل از درس‌های آنها را آموزش می دهد.

وی از دانش آموزان خواست تا به فعالیت‌های دوره‌ها تابستانی توجه کنند و آنها را به دلیل اثربخشی در ارتقای توانمندی‌ها و افزایش مهارت جذب کنند.

resource : سبأ