معاونت فرمانداری پایتخت از دو طرح برداشت آب باران و ایجاد سالن آمفی کلاسی در دانشکده کشاورزی را بررسی می‌کند


https://www.saba.ye/en/news3240486.htm

Yemen News Agency SABA
معاونت فرمانداری پایتخت از دو طرح برداشت آب باران و ایجاد سالن آمفی کلاسی در دانشکده کشاورزی را بررسی می‌کند
[15/ mayo/2023]
صنعا 15. مه. 2023 _سبأ_ محمد سریع معاون وزیر در امور کشاورزی فرمانداری پایتخت امروز از روند وضعیت تکمیل پروژه کانال و حوضه برداشت آب باران و طرح ایجاد سالن آمفی کلاسی در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعا مطلع شد.

سریع توضیحات مهندسان را در مورد مراحل تکمیل ساخت حوضه برداشت آب و میزان تکمیل در کانال که بالغ بر 90 درصد در داخل پروژه است که توسط واحد مالی پروژه و ابتکارات کشاورزی فرمانداری پایتخت تامین مالی می شود گوش داد.

سریع همچنین اجرای طرح ایجاد سالن در دانشکده کشاورزی به منظور گسترش ظرفیت و سطح اجرای آن را بررسی کرد.

وی از مهندسان و کارگران خواست تلاش مضاعف کرده و کارهای باقی مانده در این دو پروژه را با رعایت مشخصات فنی و مدت زمان تعیین شده به اتمام برسانند.

resource : سبأ