فرماندار صعده فعالیت‌های و دوره‌ها تابستانی را در بخشداری غمر بررسی می‌کند


https://www.saba.ye/en/news3240435.htm

Yemen News Agency SABA
فرماندار صعده فعالیت‌های و دوره‌ها تابستانی را در بخشداری غمر بررسی می‌کند
[15/ mayo/2023]
صعده 15. مه. 2023 _سبأ_ محمد جابر عوض فرماندار صعده و عباس مقیت عضو مجلس شورا، فعالیت‌های دوره‌ها تابستانی و برگزاری امتحانات دبیرستان در بخشداری مرزی غمر بررسی کردند.

عوض و مقیت به همراه فرمانده نیروی مرزبانی به توضیحات مسئولان کانون‌های دوره‌ها تابستانی را در خصوص پیشرفت برنامه‌های روزانه فعالیت‌های دوره‌ها تابستانی و میزان علاقه مندی دانش آموزان و میزان پاسخگویی آنها و بهره مندی و تعامل با کلی آنچه از فعالیت های مراکز تابستانی دریافت می کنند، گوش فرا دادند.

فرماندار بر اهمیت استفاده از فرصت آموزشی در دوره‌های تابستانی برای آموزش قرآن و فرهنگ قرآنی و حفظ دروس و همگامی مستمر با حضور تاکید کرد، و از زحمات اساتید و معلمان و مسئولین دوره‌های آموزش فرهنگ قرآن کریم به کودکان و نوجوانان تقدیر کرد.

در حالی که مسئولین کانون‌های دوره‌ها تابستانی بخشداری غمر ر از بازدید فرمانداری صعده برای مشاهده پیشرفت کار در دوره‌های تابستانی و فعالیت‌های مختلف آنها تقدیر کردند.

همچنین فرماندار صعده روند پیشرفت امتحانات در مرکز امتحانات مدرسه متوسطه السلام را بررسی کرد، و از جریان روند پیشرفت امتحانات مطلع شد، و بر ایجاد فضای مناسب برای دانش آموزان برای اجرای امتحانات تاکید کرد.

در این بازدید، مدیران دفاتر بهداشت، دکتر یحیی شایم، و مدیران کار، مهندس أحسن القحم، و منابع آب در استانداری، مهندس احمد الجرادی، کشاورزی و آبیاری زکریا المتوکل، معاون امنیتی استان، سرهنگ طارق الکربی، و مسئول اداره فرعی فعالیت‌ها و دوره‌های تابستانی استان صعده، عبدالله الجلال، آنها را همراهی کردند.

resource : سبأ