بازدید دبیر کل مجلس شورا و تعدادی از اعضا از مراکز دوره‌های تابستانی در صنعا


https://www.saba.ye/en/news3240430.htm

Yemen News Agency SABA
بازدید دبیر کل مجلس شورا و تعدادی از اعضا از مراکز دوره‌های تابستانی در صنعا
[15/ mayo/2023]
صنعا 15. مه. 2023 _سبأ_ دبیر کل مجلس شورا، علی عبدالمغنی و اعضای شورا، عبدالخالق المتوکل، محمد النصیری، صالح العویری و عبدالقادر الشاوش از تعدادی از مراکز دوره‌های تابستانی در استان صنعا بازدید کردند.

جایی که دبیر کل شورا و اعضا از جریان فعالیت‌ها و برنامه‌های مرکز تابستانی شهید القرآن در منطقه رهم العلیها در در ولسوالی صنعا جدید و مرکز شهدای عمد در ولسوالی سنحان مطلع شدند.

آنها توضیحاتی را از مدیران این مراکز، محمد صلاح و صادق الآنسی، در مورد ماهیت دوره‌های تابستانی که دانش آموزان در طول مراکز تابستانی با هدف مصون سازی آنها از فرهنگ های غلط و خطرات جنگ نرم دریافت می کنند، گوش دادند.

در این بازدیدها سخنانی ایراد شد که بر اهمیت علم و استفاده از زمان در کسب دانش و علوم مفید تاکید داشت.

resource : سبأ