وزیر حمل و نقل با نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد دیدار می‌کند


https://www.saba.ye/en/news3240211.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر حمل و نقل با نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد دیدار می‌کند
[14/ mayo/2023]
صنعا 14. مه. 2023 _سبأ_ عبدالوهاب الدره وزیر حمل و نقل امروز در صنعا با زینه غالب نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در یمن دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور عبدالله العنسی معاون وزیر در بخش حمل و نقل هوایی و نادیة العولمه معاون نماینده مقیم برگزار شد، جنبه‌های همکاری مشترک و سازوکار توسعه بخش حمل و نقل و حمایت از حمل و نقل هوایی در فرودگاه بین المللی صنعا و نیازهای آن به تجهیزات و دستگاه های ناوبری، به گونه‌ای که به توسعه خدمات هواپیمایی کشوری کمک کند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دیدار همچنین پروژه‌ها و نیازهایی برنامه توسعه را که در توافقنامه استکهلم در مورد بندر الحدیدة که توسط ائتلاف متجاوز آمریکایی-سعودی به طور سیستماتیک و عمدی تخریب شد از جمله تجهیزات سبک و سنگین، تعمیر و نگهداری تجهیزات، برق، جر ثقیل پل و سایر پروژه‌های به آنها متعهد شده است، بررسی کرد.

وزیر حمل و نقل در این دیدار گزارش ارزیابی نیازهای ضروری فرودگاه صنعا را به مقام سازمان ملل تحویل داد که نشان می‌دهد این فرودگاه در حال حاضر با قابلیت‌های ناوبری، تجهیزات و دستگاه‌هایی که با تخصص و شایستگی‌های حرفه‌ای یمنی ساخته شده است، فعالیت می‌کند که کمک زیادی به عملیات آن برای ارائه خدمات ناوبری خود کرده است.

وی به کارهای مهم نگهداری و بازسازی مورد نیاز فرودگاه در ترمینال ها، اسکله، باندهای اصلی و فرعی و کارهای ویژه در حوزه هوانوردی و الزامات آن اشاره کرد.

وزیر حمل و نقل اظهار داشت که ارزیابی ارائه شده توسط تکنسین ها و متخصصان سازمان هوانوردی کشوری و هواشناسی که تجربه زیادی در زمینه هوانوردی غیرنظامی دارند تهیه شده است.

نماینده مقیم برنامه توسعه نیز به نوبه خود بر لزوم همکاری مشترک برای تامین نیازهای فرودگاه صنعا تاکید کرد و خاطرنشان کرد که این برنامه بودجه لازم را برای تامین تجهیزات ناوبری و امنیتی فرودگاه بین المللی صنعا و و پروژه‌های بندر الحدیدة بسیج می کند.

resource : سبأ