دکتر أبولحوم مرحله سوم ابتکارات اجتماعی را در استان المحویت افتتاح می‌کند


https://www.saba.ye/en/news3238962.htm

Yemen News Agency SABA
دکتر أبولحوم مرحله سوم ابتکارات اجتماعی را در استان المحویت افتتاح می‌کند
[08/ mayo/2023]
المحویت 8. مه. 2023 _سبأ_ امروز در نشستی در استان المحویت با ریاست معاون نخست وزیر در امور اقتصادی و وزیر دارایی دکتر رشید أبولحوم، اولویت های توسعه، نیازهای جامعه و سازوکاری برای فعال سازی طرح های ابتکارات جامعه برای اجرای اولویت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که دبیر محلی استان المحویت، دکتر علی الزیکم، رئیس اداره کل پروژه های آب روستایی، عادل صالح بادر، و معاونان استانداری، عبدالسلام الذماری، یحیی ابراهیم العزی الشجاف، یحیی فرج، حسین عرکاظ ، أحمد القطمه، مجدی الحسنی و اعضای شورا حضور داشتند، سطح اجرای پروژه های فاز اول (دوم طرح های ابتکارات اجتماعی) را بررسی کردند.

جای که درصد تکمیل ابتکارات فاز اول مربوط به حوزه راه به 85 درصد برای 29 ابتکار رسید که شامل اجرای سنگفرش به مساحت 49025 متر مربع و روسازی بتنی به مساحت 6057 متر مربع بود بین 9 اداره توزیع شده و بیش از 231645 شهروند با هزینه کل 769 میلیون و 524 هزار ریال توزیع شده است که سهم جامعه 84 درصد و واحد مداخله 16 درصد با ارائه 19738 کیسه سیمان مشارکت داشته است.

و همچنین ابتکارات آموزش و پرورش بالغ بر 10 طرح اجتماعی توزیع شده در پنج ولسوالی بود که این واحد با ارائه 2862 کیسه سیمان در آنها مشارکت داشت.

در حالی که میزان تکمیل ابتکارات فاز دوم برای 93 طرح در حوزه راه به 71 درصد رسید، اجرای سنگفرش به مساحت 179 هزار و 895 مترمربع و همچنین اجرای عملیات روسازی بتنی به مساحت 6175 متر مربع بین 9 اداره با بهره مندی بیش از 85770 شهروند با هزینه کل 471 میلیون و 95000 ریال توزیع شد که سهم جامعه 84 درصد و واحد مداخلات 16 درصد و کمپرسور هوا متعلق به این واحد حرکت کرد تا به مردم کمک کند تا سنگ ها را بشکنند.

در این نشست، مرحله سوم طرح های اجتماعی برای 135 طرح با بهره مندی بیش از 271 هزار و 800 شهروند با هزینه کل 975 میلیون ریال به تصویب رسید که سهم جامعه 84 درصد و واحد مداخلات با 16 درصد نمایندگی در تهیه 30000 کیسه سیمان است.

همچنین حمایت از طرح های طرح های مردمی راه های خاکی که نیاز به بررسی و توسعه دارد برای 31 پروژه به طول 428 کیلومتر در 669 روستا با هزینه ای بالغ بر 171 میلیون و 600 هزار ریال توزیع شده است که مشارکت مردمی در این زمینه 87 درصد و واحد 13 درصد سهم این واحد نشان دهنده تامین 42 هزار لیتر گازوئیل است که اجرا با تجهیزات مقام محلی انجام می شود که واحد مداخله آن را حفظ و به خدمت بازگردانده است که به تجهیزات متعلق به این واحد که از صبح امروز عملیات اجرایی را آغاز کرد.

دکتر أبولحوم با اشاره به اینکه این واحد گازوئیل را برای کلیه تجهیزاتی که در استانداری فعالیت می کنند، اعم از متعلق به مقامات محلی، جامعه یا واحد، تامین می کند تا هزینه اجرا کاهش یابد، و بر اهمیت تمام تلاش برای خدمت رسانی به انجمن تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که عملیات اجرایی از امروز با راه های ارتباطی بخشداری ها و سپس راه های ارتباطی ایزوله داخل بخشداری و سپس راه های فرعی بین روستاهای داخل ایزوله بر اساس پلان مصوب شورای محلی و واحد مداخلات آغاز شد.

دکتر أبولحوم تائید کرد که در چارچوب اجرای سیاست دولت و اولویت های آن طی سال جاری به دستور فیلد مارشال مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی، دو کمپرسور هوای جدید از واحد مداخله برای به شهروندان در تراش سنگ، و فرآیند سنگفرش تحویل داده شد، علاوه بر کمپرسورهای قبلی تحویل شده توسط واحد به فرمانداری که تعداد آن 3 کمپرسور است.

همچنین سازوکار ارائه تجهیزات اضافی به استانداری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، زیرا فاقد تجهیزات و به دلیل کوهستانی بودن جغرافیایی و همچنین ابتکارات فراوان جامعه در آن است.

در جایی که واحد مداخلات حمایت و مشارکت با 50 درصد با مقامات محلی را برای خرید شیول و سطل به هزینه 230 میلیون ریال برای اجرای بیشتر پروژه های راهداری در استانداری آغاز کرد.

معاون نخست وزیر از زحمات مردم استان المحویت در فعال سازی طرح های اجتماعی و فعالیت با حمایت رهنمودهای رهبر انقلاب جناب آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی در خصوص اهمیت مشارکت مردمی که تأثیر توسعه‌ای آن بر توسعه جوامع و تبدیل آن‌ها از جوامع مصرف‌کننده به جوامع مولد که منجر به راه‌اندازی فاز سوم این طرح‌ها با بیش از 130 طرح شد، قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کردکه این امر تأثیر مثبتی بر اجرای پروژه های عمرانی با اولویت بیشتر در استانداری خواهد داشت، از آنجایی که از نیازهای واقعی خود جامعه ناشی می شود، و بر آمادگی واحد مداخله برای جذب و حمایت از همه ابتکارات جامعه در مناطق هدف تاکید کرد‌.

در ادامه معاون نخست وزیر کار اجرای پروژه جاده خمیس بنی سعد را از طریق ریاست این واحد افتتاح کرد.

resource : سبأ