بحث و گفتگو در مورد جنبه های مربوط به توسعه بخش گردشگری


https://www.saba.ye/en/news3238453.htm

Yemen News Agency SABA
بحث و گفتگو در مورد جنبه های مربوط به توسعه بخش گردشگری
[06/ mayo/2023]
صنعا 6. مه. 2023 _سبأ_ در نشستی گسترده‌ای با ریاست أحمد الحسن الأمیر، وزیر گردشگری، جنبه های مربوط به توسعه بخش گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور عوامل بخش، مدیران کل و ادارات ذیربط این وزارتخانه برگزار شد، وزیر گردشگری بر علاقه مندی به توسعه بخش سرمایه گذاری گردشگری با توجه به نقش آن در توسعه واقعی گردشگری تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که سرمایه گذاری های گردشگری از مهم ترین عوامل ارتقای کیفیت خدمات، ارتقای سطح کارایی و رقابت و توسعه گردشگری داخلی و خارجی است.

وزیر گردشگری به اهمیت یکپارچگی بین دستگاه‌های مختلف برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های گردشگری به عنوان یک فرآیند مکمل مشترک برای تقویت ساختار بخش گردشگری اشاره کرد، و خاطرنشان کرد که نقش رسانه‌های گردشگری در همگامی با برنامه‌ها برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با این بخش، به‌ویژه با توجه به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و پیشبرد بخش گردشگری و زیرساخت‌های آسیب‌دیده آن که عمدتاً در نتیجه تجاوزات است.

در این نشست تعدادی از گزارش ها از نتایج سفر وزیر گردشگری به فرمانداری تعز، عملکرد بخش خدمات تاسیسات گردشگری، کمیته های موجودی و ارزیابی امکانات گردشگری در دبیرخانه پایتخت، فعالیت های توسعه بخش گردشگری، فرصت های سرمایه گذاری موجود، و جنبه های آگاهی و رسانه بررسی شده است.

وی همچنین تلاش های انجام شده برای توسعه ساختار نهادی وزارت، قوانین و مقررات حاکم بر کار گردشگری و بازسازی ساختمان این وزارتخانه را به نحوی که به توسعه عملکرد کارگران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری کمک کند، مورد بحث و بررسی قرار داد.

resource : سبأ