حجه زکات .. موفقیت های مستمر در توسعه منابع و اجرای طرح های خیریه


https://www.saba.ye/en/news3236601.htm

Yemen News Agency SABA
حجه زکات .. موفقیت های مستمر در توسعه منابع و اجرای طرح های خیریه
[26/ abril/2023]
حجه 26. آوريل. 2023 _سبأ: أكرم الحوثي

اداره کل زکات در استان حجه در اجرای طرح های خیریه و خیریه و توسعه منابع نقدی و غیرنقدی موفقیت های مستمری کسب می کند.

استانداری در سال 2022ميلادى شاهد جهش کوانتومی در اجرای طرح های زکات، رسیدگی به خانواده شهدا، مجروحان، اسرا و مفقودین و تلاش بر اساس رهنمودهای رهبری انقلاب، شورای عالی سیاسی و طرح ها و برنامه های سازمان زکات بود.

همچنین دفتر سازمان در استانداری در تنوع بخشیدن به پروژه های ثمربخش در بانک های قانونی در بسیاری از زمینه ها که پاسخگوی نیازهای جامعه و کاهش رنج فقرا و نیازمندان است که با تداوم تهاجم و محاصره تشدید شد و همبستگی اجتماعی را تقویت کرد، گسترش یافت.

در طول سال گذشته هزاران نفر از مردم استان از طرح های خیریه اجرا شده توسط این اداره کل با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 51 میلیون و 499 هزار ریال بهره مند شدند.

اداره زکات همچنین در اجرای طرح های اجتماعی، حمایت از اردوهای پزشکی، پاسخگویی به اورژانس، عیادت از نیروهای مستقر در جبهه های سربلندی، عزت و افتخار و تقویت عوامل پایداری و استواری مشارکت داشت.

در گزارشی که از سوی دفتر اداره کل زکات در استان صادر شده است که نسخه ای از آن به خبرگزاری یمن (سبأ) رسیده است، آمده است که ادغام تلاش ها بین اداره زکات، مقام محلی در استان، شوراهای محلی در ادارات و پیگیری ریاست این مرجع، دو میلیارد و 959 میلیون و 505 هزار ریال درآمد نقدی و غیرنقدی به دست آورد.

این گزارش حاکی از آن است که درآمد نقدی دو میلیارد و 389 میلیون و 829 هزار ریال و درآمد غیرنقدی به 9 هزار و 400 فنجان غلات، پنج هزار و 267 پوند قهوه و شش هزار و 777 کیلوگرم عسل معادل 569 میلیون و 676 هزار ریال افزایش یافته است.

و بیان کر که این طرح های خیریه شامل طرح (رحماء بينهم ) است که 57 هزار و 10 نفر از ذینفعان از تمامی ادارات با هزینه یک میلیارد و 140 میلیون و 200 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، یک هزار و 66 نفر از مشمولان در قالب تسهیل ازدواج، ایمن سازی جوانان با تکمیل نیمی از بدهی و تقویت وسایل مقابله با جنگ نرم به مبلغ 455 میلیون و 500 هزار ریال از کمک های ازدواج بهره مند شدند. .

و با اشاره به نقش این اداره در پرداخت کمک های درمانی به یک هزار و 386 نفر از افراد مستضعف و مستحق واجد شرایط طبق اسناد و مدارک، مبلغ 102 میلیون و 750 هزار ریال عنوان کرد.

همچنین 40 نفر از ذینفعان از طرح های بدهکاران مرکزی واجد شرایط برای تسکین آلام به مبلغ 47 میلیون و 177 هزار و 500 ریال و همچنین 480 نفر از ذینفعان از طرح های اجرا شده برای افراد تحت مراقبت ویژه و معلولین با هزینه 24 میلیون.
بهره مند شدند.

این گزارش حاکی از آن است که سه هزار و 402 خانوار از طرح آشپزخانه خیریه ماه مبارک رمضان و ( إطعام في يوم ذي مسغبة) با هزینه ای بالغ بر 77 میلیون و 316 هزار ریال بهره مند شدند.

روزانه 850 نفر از ذینفعان به مبلغ 15452000 ریال از کمک نقدی انفرادی برای فقرا و نیازمندان در دفتر مرجعیت و همچنین 235 نفر از ذینفعان بانک در راه خدا با هزینه 37902500 ریال بهره مند شدند.

این گزارش حاکی از آن است که این دفتر مبلغ 45 میلیون و 462 هزار ریال در حمایت از تلاش های جامعه برای اجرای 38 طرح اجتماعی مشارکت داشته و 235 نفر از ذینفعان از طرح واکنش اضطراری با هزینه 23 میلیون و 485 هزار ریال بهره مند شدند.

اداره زکات اجرای چندین طرح اجرا شده در سال 2021 میلادی را با هزینه کلی 82 میلیون و 253 هزار ریال به پایان رساند.

این پروژه ها شامل کمک به ازدواج فردی، پروژه نهال قهوه، تخلیه داده های پیش رو، هزینه های حمل و نقل غلات، جلسه گسترده کمیته های جامعه، و هزینه های کارگاه به روز رسانی داده ها برای کمیته های جامعه بود.

همچنین بر اساس این گزارش، نشست گسترده مبلغان و طلاب، طرح شناسنامه، مجموعه غیر نقدی، طرح همدلی بین آنها و عروسی جمعی و همچنین هزینه های طرح مبادله غیرمتمرکز نیز شامل می شود.

این گزارش حاکی از تکمیل پروژه به روز رسانی داده های فقرا و نیازمندان، تکمیل سرشماری تکمیلی فاز دو و توزیع 14 هزار و 537 فنجان غلات با شعار ( وآتوا حقه يوم حصاده ) است.

در حالی که مدیر دفتر اداره کل زکات در استان «فاید الملاهی» به خبرگزاری یمن (سبأ) تایید کرد که این اداره طی سال گذشته جهش های کیفی در زمینه های مختلف آگاهی، درآمد، بانکی و اجتماعی داشته است.

وی تصریح کرد که ابتدا باید مخازن درآمدی به روز شوند و منابع زکات نقدی و غیرنقدی بر اساس طرح ها و برنامه های تدوین شده و خط مشی اداره کل زکات و پیگیری مراحل و مراحل اصلاح عملکرد جمع آوری و رفع نواقص در تعدادی از ادارات، پیگیری مالیات دهندگان ارشد، و سازماندهی بسیاری از جلسات مشاوره و آگاهی برای مالیات دهندگان متوسط و ارشد ارائه دهنده تجارت، درآمد و حرفه در استان برای بهبود کار زکات شود.

الملاهی به اشتیاق برای ارتقای عملکرد شعب در ادارات و فعال کردن نقش شوراهای محلی برای غلبه بر مشکلات در توسعه منابع و بهبود عملکرد و همچنین گسترش دایره مشارکت در پروژه های همبستگی اجتماعی و حمایت تأکید کرد و همچنین ا به اجرای از ابتکارات جامعه در بخش بهداشت پروژه های توانمندسازی اقتصادی در زمینه های کشاورزی و دامی اشاره کرد.

وی همکاری شهروندان، تجار و بازرگانان با دفتر مرجعیت و پرداخت زکات وجوه آنها را برای تضمین تداوم اجرای طرح های خیریه در چارچوب همکاری و همبستگی و دستیابی به همه اهداف عالی پروژه برشمرد.

الملاهی از حمایت مقامات محلی در فرمانداری و شوراهای محلی در ولسوالی ها از تلاش های اداره زکات برای توسعه کار زکات، توسعه منابع و ترویج همبستگی در بین جامعه قدردانی کرد.


resource : سبأ