شورای عالی سیاسی آخرین تحولات داخلی و سیاسی را گفتگو و بحث می کند


https://www.saba.ye/en/news3232100.htm

Yemen News Agency SABA
شورای عالی سیاسی آخرین تحولات داخلی و سیاسی را گفتگو و بحث می کند
[01/ abril/2023]
صنعا 1. آوریل. 2023 _سبأ_ شورای عالی سیاسی در جلسه خود به ریاست فیلد مارشال مهدي المشاط آخرین تحولات و مذاکرات داخلی و سیاسی را مورد بحث قرار داد.

شورا توافق که در پرونده اسرا مبنی بر آزادی 706 اسیر انجام شده بود تبریک گفت، امیدوار بود که برای آزادی باقیمانده اسرا نیز دورهای دیگری وجود داشته باشد و همچنین صدور قانون جلوگیری از معاملات ربوی را ستود.

شورای عالی سیاسی هتک حرمت مکرر قرآن کریم که آخرین آن آتش زدن قرآن کریم در دانمارک بود را محکوم کرد.

شورا به دولت نجات ملی دستور داد تا از ورود محصولات کشورهایی که اجازه توهین به قرآن کریم را دارند جلوگیری کند و سازوکار اجرایی را آماده کند.

شورای عالی سیاسی نیز حملات دشمن صهیونیستی به دمشق و فلسطین را محکوم کرد.

resource : سبأ