وزارت منابع دریایی اقدامات کشورهای ائتلاف متجاوز در جزیره «عبدالکوري» را محکوم کرد


https://www.saba.ye/en/news3232085.htm

Yemen News Agency SABA
وزارت منابع دریایی اقدامات کشورهای ائتلاف متجاوز در جزیره «عبدالکوري» را محکوم کرد
[01/ abril/2023]
صنعا 1. آوریل. 2023 _سبأ_ وزارت منابع دریایی اقداماتی که کشورهای ائتلاف متجاوز آمریکایی، عربستانی و اماراتی در جزیره «عبدالکوري» در مجمع جزایر أرخبیل سقطری و تبدیل آن به پایگاه نظامی را محکوم کرد.

وزارت شیلات در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری یمن (سبأ) رسیده است، ائتلاف کشورهای متجاوز به اشغال برخی جزایر، سواحل و بخش‌های مهمی از اراضی یمن، غارت به ثروت و نابود کردن محیط زیست آن اکتفا نکرده است؛ بلکه به اقدامات دست زده‌ است که آز جمله آواره کردن مردم این جزیره است که یکی از مهمترین مجمع جزایر سقطری به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد که کشورهای متجاوز طی هفته گذشته برای اعزام نیروهای جدید اماراتی به فرودگاه حدیبو برای آماده سازی برای انتقال آنها به جزیره »عبدالکوري» دست درازی کرد.

وی توضیح داد که تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد که پیشرفت‌هایی روی پالایشگاه هواپیمای اصلی جدید و سنگ‌فرش محوطه‌ای در کنار آن، به منظور آماده‌سازی برای ساخت انبارهای نظامی یا ساختمان‌های لجستیکی و استقرار مناطق کارگری و ساختمان های مدرن در شرق پایگاه در جزیره «عبدالکوري» اشغالی انجام می شود.

وزارت منابع دریایی با محکوم کردن تحرکات کشورهای اشغالگر مشترک با دشمن صهیونیستی در مجمع الجزایر و جزایر استراتژیک یمن است، خواستار خروج این نیروها از جزیره «عبد الکوري» و تمامی اراضی، جزایر و سواحل یمن است و متوقف کردن اقدامات است که به دنبال تبدیل جزیره به پایگاه نظامی مشمول پروژه آمریکایی و صهیونیستی است شد.

این وزارتخانه از شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد و سازمان های بشردوستانه و حقوق بشری آن را مسئول نقض حاکمیت یمن در تعدادی از جزایر دانست که آخرین مورد آن چیزی است که در جزیره «عبدالکوري» اتفاق می افتد.

وزارت منابع دریایی از مردم آزاده جهان خواست تا در برابر جنایات وحشیانه ای که مردم یمن در معرض آن هستند، از جمله حمله به جزایر یمن و اشغال آنها توسط کشورهای ائتلاف متجاوز، اقدام جدی انجام دهند.

resource : سبأ