وزارت حقوق بشر راهنمای ملی مستندسازی جرایم تجاوزکارانه را صادر می کند


https://www.saba.ye/en/news3231950.htm

Yemen News Agency SABA
وزارت حقوق بشر راهنمای ملی مستندسازی جرایم تجاوزکارانه را صادر می کند
[31/ marzo/2023]
صنعا 31. مارچ. 2023 _سبأ_ واحد اجرایی دیدگاه چشم انداز ملی در وزارت حقوق بشر راهنمای ملی نظارت و مستندسازی جنایات و تخلفات ائتلاف متجاوز علیه یمن را صادر کرد.

این گزارش که برای کارگران در زمینه نظارت و مستندسازی تهیه شده است، با هدف توانمندسازی آنها برای شناسایی مکانیسم‌ها و اصول اساسی فرآیند نظارت و حقیقت‌یابی و مستندسازی تخلفات در سایه تداوم ائتلاف متجاوزان علیه یمن است.

هدف از این راهنما تقویت و متحد کردن تلاش‌های ملی در زمینه نظارت، جمع‌آوری، حفظ و مستندسازی جنایات تجاوزکارانه به‌عنوان جنایات علیه بشریت بدون محدودیت است.

این راهنما بر مکانیزم های نظارت و مستندسازی استانداردهای بین المللی اتخاذ شده در این زمینه تکیه داشت.

این راهنما شامل پنج فصل اصلی بود که شامل یک مقدمه مقدماتی و اشاراتی به برجسته ترین جنایات و نقض فاحش حقوق بشر توسط ائتلاف متجاوز و توصیف حقوقی آن جنایات بود.

همچنین شامل مفاهیم اساسی در مورد نظارت، حقیقت یاب، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اطلاعات عملی و مدل‌های جنایات بین‌المللی بر خلاف قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و همچنین گزارش‌ها و فرم‌هایی در مورد توضیحات حقوقی و مستندات مربوط به جنایات و تخلفات بین‌المللی است.

تصمیم بر این است که این راهنما در اختیار مقامات و سازمان های ذیربط قرار گیرد تا از آن در نظارت و مستندسازی جنایات تجاوزکارانه در یمن بهره مند شوند.


resource : سبأ