السامعي حمایت شورای سیاسی از صنعت ملی دارو را تأیید می کند


https://www.saba.ye/en/news3231942.htm

Yemen News Agency SABA
السامعي حمایت شورای سیاسی از صنعت ملی دارو را تأیید می کند
[31/ marzo/2023]
صنعا 31. مارچ. 2023 _سبأ_ سلطان السامعي عضو شورای عالی سیاسی بر حمایت شورای سیاسی از تولید ملی دارو و محلی سازی این صنعت را و دستیابی به خودکفایی تاکید می کند.

السامعي در جریان بازدید امروز خود از شرکت‌های داروسازی (الدوائية الحديثة والعالمية) از حمایت دولت از همه تولیدکنندگان جدی دارو را تصریح کرد با توجه به شرایط سختی که کشور در نتیجه تجاوزات و محاصره می‌گذرد.

وی به توضیحات از نایب رئیس شرکت داروسازی (الدوائية الحديثة) - نایب رئیس فدراسیون تولیدکنندگان دارو یمن دکتر «فهیم الخالدي» و مدیر کارخانه شرکت داروسازی (العالمیة) « دکتر عارف الشمیري» را در مورد ماهیت کار این دو شرکت را گوش داد؛ و همچنین مشکلاتی که در نتیجه تجاوزات و محاصره با آن روبرو هستند.

السامعي در این بازدید که نایب رسانه ای وزارت امور خارجه سفیر «محمد الکشیري» وی را همراهی می کرد از در جریان روند پیشرفت کار در ادارات، خدمات رسانی و امکانات فنی در بخش تحقیق و توسعه، آزمایشگاه های، کنترل کیفیت و واحدهای تولیدی این دو شرکت را بررسی کرد.

عضو شورای سیاسی عالی با ابراز تحسین از سطح عملکرد در ادارات، از کارگران خواست برای رقابت مثبت با داروهای مشابه سایر شرکت ها به کیفیت توجه کنند.

resource : سبأ