کنعانی: آمریکا صلاحیت اظهار نظر در مورد حقوق بشر را ندارد


https://www.saba.ye/en/news3230566.htm

Yemen News Agency SABA
کنعانی: آمریکا صلاحیت اظهار نظر در مورد حقوق بشر را ندارد
[23/ marzo/2023]
تهران 23. مارچ. 2023 _سبأ_ «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، مبنای صحت ندارد و ماهیت و انگیزه سیاسی دارد، وگفت :« "دولت ایالات متحده صلاحیت ابراز نظر در مورد حقوق بشر در سایر کشورها را ندارد».

کنعانی به گزارش شب گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) افزود:« گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا برگرفته از رویکرد آمریکا مبنی بر دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل است».

وی تصریح کرد:« این گزارش در قضاوت و ارزیابی موضوع والای حقوق بشر در روابط بین الملل فاقد اعتبار است و دولت آمریکا اختیاری برای صحبت از ارزش های والای حقوق بشر در سایر کشورها ندارد».

رفتار پلیس آمریکا در اعمال خشونت علیه مردم، استفاده غیرقانونی از زور اجباری، تبعیض سیستماتیک علیه سیاهپوستان توسط پلیس و سیستم قضایی این کشور، نقض حقوق اقلیت ها و رنگین پوستان، سرکوب با تظاهرکنندگان، برخورد خشونت آمیز و دستگیری پناهجویان و رفتار غیرانسانی با آنها و فرزندانشان، نمونه هایی از نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا بود.

نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی در زندان ها به ویژه در زندان های ایالت های جنوبی این کشور و رفتار برده وار با زندانیان از دیگر موارد نقض مداوم حقوق بشر در این کشور است.

resource : سبأ