رزمندگان مقاومت یک ایست بازرسی ارتش دشمن صهیونیستی را در جنین هدف قرار دادند


https://www.saba.ye/en/news3230551.htm

Yemen News Agency SABA
رزمندگان مقاومت یک ایست بازرسی ارتش دشمن صهیونیستی را در جنین هدف قرار دادند
[23/ marzo/2023]
جنین 23. مارچ. 2023 _سبأ_ رزمندگان مقاومت فلسطین سحرگاه امروز پنجشنبه یک ایست بازرسی ارتش دشمن صهیونیستی در جنین واقع در شمال نوار غزه اشغالی را هدف گلوله قرار دادند.

خبرگزاری (فلسطین امروز) به نقل از منابع محلی نوشت:« رزمندگان مقاومت رگبار گلوله ای را به سمت پاسگاه (دوتان) در غرب جنین شلیک کردند».

رزمندگان مقاومت هرازگاهی پاتک ها و پاسگاه های ارتش دشمن را در شمال نوار غزه اشغالی با گلوله و بمب واقعی هدف قرار می دهند که منجر به تلفات مستقیم سربازان می شود.

resource : سبأ