81 مورد نقض آتش بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در استان الحدیده طی 24 ساعت گذشته


https://www.saba.ye/en/news3229787.htm

Yemen News Agency SABA
81 مورد نقض آتش بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در استان الحدیده طی 24 ساعت گذشته
[19/ marzo/2023]
یک منبع در اتاق عملیات به خبرگزاری یمن (سبأ) گفت که از جمله نقض آتش‌بس ایجاد استحکامات نظامی و پنج حمله جنگنده‌های تجسسی در حریم هوایی حیس است.

این منبع خاطرنشان کرد که این نقض آتش همچنین شامل 12 مورد حملات موشکی و توپخانه‌ای و 63 مورد شامل تیراندازی با اسلحه‌های مختلف بوده است.

resource : سبأ