رئیس‌جمهور المشاط سالگرد استقلال را به همتای خود رئیس‌جمهور کشور تونس تبریک گفت


https://www.saba.ye/en/news3229767.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس‌جمهور المشاط سالگرد استقلال را به همتای خود رئیس‌جمهور کشور تونس تبریک گفت
[19/ marzo/2023]
جناب فیلد مارشال «مهدی المشاط» رئیس‌جمهور و شورای عالی سیاسی، به مناسبت جشن سالگرد استقلال برادرانه مردم تونس، پیام تبریکی را به همتای خود «قیس سعید رئیس جمهوری تونس فرستاد.

resource : سبأ