نشستی در وزارت نفت به بررسی وزن مخصوص کشتی های نفتکش و گاز می پردازد


https://www.saba.ye/en/news3229585.htm

Yemen News Agency SABA
نشستی در وزارت نفت به بررسی وزن مخصوص کشتی های نفتکش و گاز می پردازد
[18/ marzo/2023]
در این نشست با حضور مهندس «نبیل الحیفی» رئیس هیئت مدیره صندوق تعمیر و نگهداری راه و عمار الضرایی مدیر اجرایی شرکت نفت یمن، سازوکارهای هماهنگی بین این وزارتخانه و صندوق در حفظ راه ها و کار با وزنه ها و بارهای معین به منظور حفظ راه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر نفت در این نشست بر آمادگی این وزارتخانه برای هماهنگی با صندوق در خصوص تناژهای قانونی نفتکش‌های مشتقات نفتی تاکید کرد.

وی بر اهمیت تلاش های هماهنگ و یکپارچه برای حفظ شبکه راه ها برای آسیب نرسیدن به بارهای زیاد تاکید کرد.

الواحدی از گسترش آگاهی جامعه در مورد خسارات ناشی از بارهای زیاد در شبکه جاده ها و ایمنی شهروندان و وسایل حمل و نقل خواست.

رئیس هیئت مدیره صندوق راه نیز به نوبه خود به تلاش های صورت گرفته برای حفظ و نگهداری راه ها و اجرای پروژه های جدید راه اشاره کرد.

وی بر اهمیت اجرای رویه های تعیین شده از سوی صندوق برای کاهش بارهای اضافه که موجب تخریب شبکه راه می شود اشاره کرد.

در حالی که مدیرعامل شرکت نفت تایید کرد که این شرکت در حال تلاش برای هماهنگی با صندوق در خصوص تانکرهای مشتقات نفتی است.

resource : سبأ