قایق های توپدار دشمن صهیونیستی به سوی قایق های ماهیگیران در شمال نوار غزه آتش گشودند


https://www.saba.ye/en/news3229558.htm

Yemen News Agency SABA
قایق های توپدار دشمن صهیونیستی به سوی قایق های ماهیگیران در شمال نوار غزه آتش گشودند
[18/ marzo/2023]
غزة- سبأ:

قایق های توپدار دشمن رژیم صهیونیستی بامداد شنبه به سوی قایق های ماهیگیران فلسطینی در دریای بیت لاهیه در شمال نوار غزه گلوله شلیک کردند.

خبرگزاری فلسطین امروز گفت:« قایق های توپدار دشمن به قایق های صیادان نزدیک شده و آنها را هدف گلوله قرار دادند که بدون ایجاد تلفات منجر به عقب نشینی آنها شد».

نیروی دریایی دشمن صهیونیستی که در دریای آزاد نوار غزه مستقر است، هر روز عمدا به صیادان شلیک و گاز می زند و آنها را از تامین معاش در امنیت و امنیت محروم می کند.

resource : سبأ