شرکت گاز فروش مستقیم گاز خانگی را با قیمت 5500 ریال برای هر سیلندر راه اندازی کرد


https://www.saba.ye/en/news3229554.htm

Yemen News Agency SABA
شرکت گاز فروش مستقیم گاز خانگی را با قیمت 5500 ریال برای هر سیلندر راه اندازی کرد
[18/ marzo/2023]
در این کنفرانس «مهندس الشریف عبود مهدی» مدیرعامل شرکت تاکید کرد که شرکت دارای استراتژی تامین گاز خانگی برای مدت سه ماه است.

وی به شهروندان از وجود گاز خانگی اطمینان داد و فروش و توزیع آن طی سه برنامه برای تامین نیاز شهروندان به این ماده انجام می شود.. و خاطرنشان کرد که این برنامه ها شامل فروش از طریق بزرگان منطقه ها و از طریق پمپ می شود و برنامه فروش مستقیم برای شهروند وجود دارد.

همچنین این شرکت امروز برنامه فروش مستقیم گاز خانگی به شهروندان را با قیمت هر سیلندر 5500 ریال راه اندازی کرد.

مدیرعامل این شرکت تائید کرد که مکانیزم فروش مستقیم در چارچوب بخشنامه های شورای عالی سیاسی برای کاهش آلام شهروندان و پوشش نیاز روزافزون به گاز در ماه مبارک رمضان است.

وی با اشاره به توجه این شرکت به تامین نیاز شهروندان به گاز خانگی، افزایش مقادیر این ماده با کمترین هزینه و جلوگیری از گسترش بازار سیاه بر اساس بخشنامه رئیس شورای عالی سیاسی در بازدید چهارشنبه گذشته از این شرکت است.

«الشریف عبود» در خصوص تعویض سیلندرهای گاز آسیب دیده تایید کرد که شرکت گاز یمن قصد دارد در سال جاری 40 هزار سیلندر را جایگزین و توزیع کند که از این تعداد 25 هزار سیلندر جدید ساخته و 15 هزار سیلندر تعمیر و نگهداری خواهد شد، و به دبیرخانه پایتخت و بقیه استانداری ها توزیع شد.

«علی معصار» سخنگوی رسمی این شرکت به نوبه خود توضیح داد که در چارچوب تلاش های شرکت گاز یمن، برنامه فروش مستقیم گاز خانگی امروز در ادارات دبیرخانه پایتخت آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد که امروز فروش در بخشداری‌ معین «هائل الذیبه و حارة الانصار»، علاوه بر بخشداری بنی الحارث «دارس و وادی احمد» و بخشداری الوحده «نزدیکی بیمارستان المتوکل» به قیمت 5500 ریال برای یک سیلندر گاز صورت گرفت.

معاصر خاطرنشان کرد که این سازوکار در چارچوب طرح مصوب این شرکت است تا نیاز شهروندان به گاز خانگی را پوشش دهد و با مراجعه به محلات برای فروش مستقیم گاز، از آن به ثبات وضعیت عرضه برسد.

resource : سبأ