دشمن صهیونیستی از تدارک تزیین خیابان‌های به استقبال از ماه مبارک رمضان در بیت المقدس قدیم جلوگیری می کند


https://www.saba.ye/en/news3229547.htm

Yemen News Agency SABA
دشمن صهیونیستی از تدارک تزیین خیابان‌های به استقبال از ماه مبارک رمضان در بیت المقدس قدیم جلوگیری می کند
[18/ marzo/2023]
خبرگزاری فلسطینی (وفا) گزارش داد که نیروهای دشمن به محله باب حطا یکی از محله های قدیمی بیت المقدس یورش بردند و مانع از تکمیل کار آذین بندی محله توسط جوانان برای آمادگی برای ماه مبارک رمضان شدند.

در این زمینه، نیروهای دشمن صهیونیستی به محله التور در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

resource : سبأ