66 مورد نقض آتش بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در استان الحدیده طی 24 ساعت گذشته


https://www.saba.ye/en/news3229531.htm

Yemen News Agency SABA
66 مورد نقض آتش بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در استان الحدیده طی 24 ساعت گذشته
[18/ marzo/2023]
یک منبع در اتاق عملیات به خبرگزاری یمن (سبا) گفت که از جمله نقض آتش بس هفت حمله جنگنده‌های تجسسی در حریم هوایی حیس و ایجاد استحکامات نظامی در همان منطقه است.

این منبع خاطرنشان کرد که این نقض آتش‌بس همچنین شامل 12 مورد پرواز جنگنده های تجسسی، 16 مورد حملات موشکی و توپخانه‌ای و 29 مورد شامل تیراندازی با اسلحه‌های مختلف بوده است.

resource : سبأ