24 طرح ابتکار اجتماعی در زمینه های آبیاری کشاورزی در استان صعده با هزینه بیش از یک و نیم میلیارد


https://www.saba.ye/en/news3229402.htm

Yemen News Agency SABA
24 طرح ابتکار اجتماعی در زمینه های آبیاری کشاورزی در استان صعده با هزینه بیش از یک و نیم میلیارد
[17/ marzo/2023]
هزينه طرح ها ابتکاری بيش از يك ميليارد و پانصد ميليون ريال بوده و درصد شركت كنندگان به شرح زير توزيع شده است: درصد مشاركت جامعه 67 درصد، درصد واحد مداخله اضطراري وزارت دارايي بيش از 27 درصد و سهم اداره زراعت و آبیاری با نظارت مهندسی و مداخله مالی بیش از 5 درصد است.

مهندس «زکریا المتوکل» مدیر دفتر کشاورزی در استانداری صعده، توضیح داد که دفتر و واحد اجرایی تامین مالی پروژه ها و طرح های کشاورزی علاوه بر مطالعه، طراحی، نظارت و اجرای کلیه تاسیسات آبی حدود 7 درصد مشارکت داشته اند.

مهندس «مجدی عزیز» نماینده یگان مداخله مرکزی وزارت دارایی در این ولایت اظهار داشت که این واحد از حدود سه ماه قبل در ابتکارات تاسیسات آبی (موانع و سد ها) در این فرمانداری مداخله کرده، که و در این مداخله تهیه سیمان، گازوئیل و تعدادی کمپرسور برای تراش سنگ با مجموع نیم میلیارد ریال از آن سهم داشته است.

در حالی که مدیر ابتکارات اجتماعی در فرمانداری «عبدالغنی الرازحی» از تلاش های فراوان جامعه در طرح های اجتماعی که بیانگر اهمیت حمایت و همبستگی جامعه است، قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد که تعدادی سد و موانع در دست ساخت است که برخی از آنها در شرف تکمیل است.

«سعد خلیل» هماهنگ کننده بنیاد توسعه بنیان در فرمانداری نیز به نوبه خود، مشارکت و تلاش بنیاد بنیان را در تربیت سوارکاران توسعه ای در بیش از هفت ناحیه در این فرمانداری برای 353 سوارکار توسعه بیان کرد.

وی به نقش« فرسان التنمیه» در حرکت ابتکارات اجتماعی و ایجاد انگیزه در جامعه به سمت ابتکارات با حمایت مقامات محلی و واحد مداخله اورژانس اشاره کرد.


resource : سبا