پایان مسابقات ورزشی و فرهنگی رقابتی در دانشگاه المحویت


https://www.saba.ye/en/news3229189.htm

Yemen News Agency SABA
پایان مسابقات ورزشی و فرهنگی رقابتی در دانشگاه المحویت
[16/ marzo/2023]
این مسابقات با هدف ارتقای هویت ایمانی و ارزش‌های اخلاقی دانش‌آموزان، ایجاد انگیزه برای خلاقیت، رشد توانایی‌های جسمانی و کشف استعدادهای دانش‌آموزان برگزار شد.

در مسابقات ورزشی و مسابقات فوتبال تیم دانشکده آموزش مقام اول و تیم دانشکده فنی در مسابقات پنج روزه دوم شدند که تیم های دانشکده های پزشکی، فنی و مهندسی، آموزشی، انسانی و اداری علوم به رقابت پرداختند.

در خاتمه دکتر «محمد عبدالله الشلبی» رئیس دانشگاه، بر اهمیت برگزاری بازی‌ها و فعالیت‌های ورزشی برای برخورداری جوانان از مهارت‌های بدنی و ورزشی تأکید کرد.

resource : سبا